ออดโรงเรียน

 

Alarm Clock School 375บาท(ซื้อใน App)
เนื่องจากทุกวันนี้โทรศัพท์ราคาถูกมาก
เรานำโทรศัพท์ที่ตกรุ่นหรือไม่ใช้แล้วมาประยุกต์ทำออดโรงเรียน กันดีกว่า.
(สามารถติดตั้ง App ทดลองใช้งานก่อนได้)

การเพิ่มเติมเสียง

 

ติดตั้ง App
ติดตั้ง app alarm clock school

**เชื่อมต่อเข้าระบบเสียงตามสายของโรงเรียน

**บอกเวลาด้วยเสียง

**อ่านออกเสียงจากข้อความที่ป้อน Google TTS

**เปิดเพลงมาร์ช, เพลงสถาบัน (เพิ่มเติมเองได้)

**เปิดเพลง MP3 ตอนเช้า, พักเที่ยง (เพิ่มเติมเองได้)

**เปิดวิทยุออนไลน์ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์, FM Online

**มีปุ่มเปิดไมโครโฟนประชาสัมพันธ์

**เปิด/ปิดเครื่องขยายเสียง อัตโนมัติผ่าน Bluetooth

อุปกรณ์ เปิด/ปิดเครื่องขยายเสียง
สั่งงานผ่าน Bluetooth โทรศัพท์ 1,000บาท
 

สนใจติดต่อ นายศตวรรษ ไชยสัจ 0877757521 ifcles@hotmail.com